Rekvalifikace CHŮVA

upoutavka Chuvy

Relaxace Vodňany

Relaxace pro pedagogy Vodňany

Kontaktní údaje

PaedDr. Ivana Bečvářová  

Tel: +420 723 067 196

E-mail: becvarova@asteria-agentura.cz

 

Ing. Michaela Bečvářová

Tel: +420 728 934 142

E-mail: info@asteria-agentura.cz

 

→ Fakturační údaje

červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

KCVJŠ Plzeň

CAVD-logo bez stinu

CAVDV header2

Divadelní soubor

rarasek

Hledej

Návštěvnost

Právě přítomno: 59 hostů a žádný člen

01

beciv

PaedDr. Ivana Bečvářová

 • Jednatelka a majitelka vzdělávací společnosti ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o.
 • 2017 - dosud – Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Katedra pedagogiky, obor Učitelství pro mateřské školy, interní akademický pracovník, oponent kvalifikačních prací
 • 2013 - 2016 – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)
  odborný asistent, vědecký pracovník
  - Vyučující předmětů: Obecná didaktika, Úvod do pedagogiky, Metodologie pedagogického výzkumu, Pedagogická komunikace
  - Vedoucí závěrečných prací, oponent
 • 2010 - dosud – Filmová škola Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (FAMO), Vyučující předmětu: Etika a etiketa filmového tvůrce
 • 2006 - 2014 – Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice (VŠERS)
  Katedra celoživotního vzdělávání - externí pracovník, garant, mentor, lektor
 • 2000 - 2005 – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU), Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie, obor Učitelství pro mateřské školy (prezenční i kombinovaná forma)
  odborný asistent, externí pracovník
  - Vyučující předmětů: Tvořivá dramatika, Výtvarná výchova s metodikou, výběrový seminář Metodické vedení výtvarných činností.
 • 1990 - dosud – Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice (VOŠ a SPgŠ)
  Vyučující předmětů: Výtvarná výchova s metodikou, Dramatická výchova s metodikou, Specializace výtvarné výchovy, Specializace dramatické výchovy, Praxe v mateřských školách, Ruský jazyk, Sociální politika v ruštině.

Lektorská činnost:

 • 2000 – dosud – lektorka krajských center vzdělávání v Plzni, Českých Budějovicích, Pelhřimově,
  Pardubicích, Portál, s.r.o. Praha, NIDM
 • 2000 – dosud – lektorka firemního vzdělávání, kouč (Jihočeská hospodářská komora, Krajský úřad v Českých Budějovicích, Místní akční skupiny (MAS) Šumavsko, Týnsko, KreBul, o.p.s., Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s., Technologické centrum, s.r.o. Písek, městské úřady Tábor, Prachatice, Písek, Rožnov pod Radhoštěm, Netolice, Allianz, a.s., AEGON aj.)

Vzdělání:

 • 2016 – dosud – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika
 • Pedagogická fakulta, katedra Didaktika technických předmětů
  Téma dizertační práce: Rozvoj klíčových kompetencí edukantů v rámci technických předmětů
 • 1985 – 1990 – Pedagogická fakulta České Budějovice
  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
  Obor: Ruský jazyk-Výtvarná výchova
  Studium zakončeno doktorátem pedagogických věd (PaedDr.)
 • 1980-1984 – Střední pedagogická škola v Prachaticích
  Obor: Učitelství mateřských škol

Další vzdělávání:

 • 01/09/2016 - 21/09/2016 – Seminar on Infrastructureand Equipment Standardization Cooperation for Asian & European, Hefei (Čína)
 • 2011 – FF UP Olomouc – andragogika
 • 1988-1989 – jazyková stáž Volgograd, Pedagogický institut

Publikační činnost: 

 1. BEČVÁŘOVÁ, I. 2004, 2010, 2014. Pracovní listy z dramatické výchovy. Prachatice: SVIS MŠMT,
  2004.
 2. BEČVÁŘOVÁ, I., SOLOSHYCH I. A. 2012. Metodologie EVVO. České Budějovice: Vysoká škola
  evropských a regionálních studií, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-87472-45-3.
 3. BEČVÁŘOVÁ, I., HUMLEROVÁ, V. 2013. Prezentační a komunikační dovednosti. České
  Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN978-80-7394-417-9.
 4. BEČVÁŘOVÁ, I. 2015. Výtvarná dramatika v pedagogické praxi. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-
  262-0906-5.
 5. BEČVÁŘOVÁ, I. 2016. Terapeutické aktivity při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími
  potřebami. Prachatice: Asteria centrum vzdělávání, s.r.o., 2016. 160 s. ISBN 978-80-906241-0-8.
 6. BEČVÁŘOVÁ, I., HRUŠKOVÁ, L., & KRÁTKÁ, J. 2017. Implementace ICT do systému vzdělávání
  v mateřských školách v české republice. Journal of Technology and Information Education, 9(1), 318-
  326. doi: 10.5507/jtie.2017.031.
 7. HRUŠKOVÁ, L., & BEČVÁŘOVÁ, I. (2017). Jazykové kurikulum a vzdělávání v rámci zechnického
  vzdělávání. Journal of Technology and Information Education, 9(2), 61-73.
  doi: 10.5507/jtie.2017.004.
 8. BEČVÁŘOVÁ, I., & KRÁTKÁ, J. 2017/2018. (In)coinsistency between theory and practice in the
  view of teachers-practitioners and teachers-theorists. TOJET journal. Berlin. ISSN 2146-7242.
 9. BEČVÁŘOVÁ, I., & TOMKOVÁ, I. 2017. Klíčové kompetence žáků primárního vzdělávání a ICT
  v České republice. Nitra: PF UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1241-0.
 10. BEČVÁŘOVÁ, I., & TOMKOVÁ, I. 2018. Teorie versus praxe v podmínkách českého
  vzdělávání. Olomouc: UP Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5318-7

Řešitel / spoluřešitel projektů:

 • Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených na individualizaci a rozvoj
  kreativity, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000511 – spoluřešitel, koordinátor
 • Podpora žáků se zdravotním postižením na ZŠ v Jihočeském kraji, reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004657 - lektor
 • Modernizace učeben vzdělávacího střediska ve Lštění (polytechnické vzdělávání formální a
  neformální) – Studie proveditelnosti - spoluřešitel (2017 - 2018)
 • Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými
  dětmi, reg. č.: CZ.11/MGS/070 – (2016 – 2017)
 • Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje, reg. č .: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 – (2009-2010, 2011-2012)
 • Relaxační terapie pro děti a mládež se specifickými potřebami, reg. č.: CZ.1.07/1.2.06/03.0014 - činnost
  nejen pro VŠERS, o.p.s. České Budějovice, ale i pro ZŠ Prachatice, Strakonice, Milevsko a PrŠ Písek.
  Občanské sdružení Cestou vůle - (2011-2012)
 • Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělání pedagogických pracovníků, reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0075 – (2011-2013)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol se zaměřením na děti s obtížemi v chování
  (2011-2012) - odborný garant, metodik a lektor

Kontakt: e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 723 067 196

 

26.9.2012 13:00 Pořad přímá linka: Pravidla slušného chování; Ivana Bečvářová, učitelka Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy Prachatice a lektorka vzdělávacích center Jihočeského i Západočeského kraje.

crozhlas

 

foto

Ing. Michaela Bečvářová

 

Vzdělání:

 • ZČU Plzeň, Fakulta ekonomická, magisterské studium 
  obor Systémy projektového řízení (2016-2019)
 • Zahraniční semestrální kurz organizovaný Marquette University v Milwaukee ve Wisconsinu, USA a Fakultou ekonomickou
  ZČU v Plzni, téma: Firma v moderním podnikatelském prostředí
  (12/2017 – 05/2018)
 • VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky, bakalářské studium obor Sociálně - ekonomická demografie (2011-2015),
  ukončeno státní bakalářskou zkouškou (titul Bc.)
 • VŠTE České Budějovice, Centrum celoživotního vzdělávání, Doplňující pedagogické studium (2014-2016),
  ukončeno závěrečnou zkouškou s obhajobou závěrečné práce, certifikát: osvědčení o pedagogické způsobilosti pro výuku odborných technických a ekonomických předmětů
 • Střední pedagogická škola v Prachaticích, obor Pedagogické lyceum (2007-2011), ukončeno státní maturitní zkouškou s vyznamenáním

Praxe:

 • Finanční a projektová manažerka systémového projektu Úřadu vlády ČR, Odbor protidrogové politiky, projekt OP Zaměstnanost „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (2016-2019)
 • Koordinátorka centra kolegiální podpory projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) „Mateřské školy jako centra kolegiální podpory“, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000511, Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. (duben 2017 – dosud)
 • Asistentka na MŠMT finančních manažerů OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), administrace projektů prioritní osy 3 a 4 (2016)
 • Asistentka na MŠMT finančních manažerů OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), administrace projektů prioritní osy 1 a 2 (2014-2016)
 • Jednatelka vzdělávací společnosti ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o. (2014-dosud)
 • Finanční manažer projektu OP Vzdělání pro konkurenceschopnost „VOŠ filmová v Písku - Inovace vzdělávání“, reg.č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0067, SVOŠF Písek (2012–2014)
 • Asistentka projektu OP VK „Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP“, reg.č.: CZ.1.07/1.2.15/02.0003, ZŠ a MŠ Plánkova, Strakonice (2013–2014)
 • Správce e-learningového portálu v projektu OP VK „Sacramoso 2013–2014“, reg.č.: CZ.1.07/1.1.28/02.0074, Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem (2013–2014)
 • Asistentka Projektového centra Vysoké školy evropských a regionálních studií (VŠERS), o.p.s. České Budějovice (2012)
 • Asistentka společnosti INCOMIA, s.r.o. (2010–2012)
 • Koordinátorka vzdělávacích akcí, náborový a administrativní pracovník centra vzdělávání ASTERIA, vytváření a úprava webových stránek centra vzdělávání ASTERIA (2009–dosud)
 • Odborná praxe při zpracování projektů OP VK, analýz, dotazníkových šetření a výzkumu veřejného mínění pro Technologické centrum s.r.o. Písek; Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. Písek; Vysokou školu evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice; INCOMIA s.r.o. Tábor, centrum vzdělávání ASTERIA (5 let)

Osobní schopnosti a zájmy:

 • Práce na PC - MS Windows, MS Office, HTML
 • V létě 2006 absolvování týdenního sebepoznávacího kurzu "Setkání s artefiletikou" vedený PhDr. Marianou Bažantovou
 • Členka divadelního souboru Rarášek (hudba a zvukové efekty)
 • Reprezentace SPgŠ Prachatice na národní přehlídce středních pedagogických škol "Pedagogická poema"
 • Reprezentace na "Hudebním festivalu středních pedagogických škol" v Litomyšli - Čestné uznání za hru na klavír
 • Hra na klavír 15 let, absolventka prvního i druhého cyklu a studia pro dospělé ZUŠ Prachatice
 • Pravidelně každé dva roky účast na klavírních soutěží - několik ocenění

 

Mgr. Klaudia Pospíšilová

Klaudia

 • Vysokoškolské vzdělání na FF UK Praha obor Pedagogika
 • Pedagogická praxe 16 let
 • Od roku 1999 interní vyučující na VOŠ sociální a SPgŠ v Prachaticích (pedagogika, odborná praxe, speciální pedagogika, sociální patologie)
 • Lektorská činnost pro vzdělávací střediska Jihočeského kraje
  se zaměřením na pedagogiku volného času a pedagogiku zážitku
 • Realizace projektů pro mateřské školy
 • Absolventka kurzu "Specifické vývojové poruchy učení a chování",
  od roku 2007 školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Martina Košťálová

martina kostalova

 

Vzdělání:

 • 2015 – dosud PF, JČU České Budějovice – Učitelství 1. stupně
 • 1985 – 1991 PF, UK Praha - Vychovatelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči
 • 1982 – 1983 SPgŠ Prachatice
 • 1978- 1982 – Gymnázium Strakonice
 • 1970 – 1978 – ZŠ Čelakovského, Strakonice

Další vzdělávání:

 • Certifikát Nová škola o absolvování tréninku týmové spolupráce učitelů a vychovatelů – jejich vedení (2005)
 • Osvědčení o absolvování akreditovaného programu MŠMT ČR.: 34 751/2005-25-434 Možnosti využití alternativních forem výuky při práci se žáky s více vadami (2005)
 • Certifikát Teilnahme fűr Basale Stimulation in der Pflege (2007)
 • Certifikát VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém (2007)
 • Osvědčení o Studiu pro ředitele škola a školských zařízení (2007)
 • Osvědčení o absolvování akreditovaného programu MŠMT ČR.: 21 250/05-25-239 Pozitivní působení doteku (2007)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Koordinátor školního vzdělávacího programu – studium k výkonu specializovaných činností dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. (2009)
 • Osvědčení o školení pro lektory – Multiplikátory aktivačních center (2010)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů – Měkké dovednosti, Kvalita, Bezpečnost, Environment, SW na řízení dokumentace (2012) 
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu – Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů (2014)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu – Jak rozvíjet komunikaci u dítěte s PAS (2014)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu – Novela zákona o pedagogických pracovnících (2014)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu – Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky – lektory AC (2014)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu  Právní odpovědnost pedagogických pracovníků, ředitelů škol a školských zařízení (2014)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů  Pracovní dílna pro děti, Práce s kreativními hračkami a stavebnicemi (2015)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu  Lektor pro společné vzdělávání (2016)

Pracovní zkušenosti:

 • 2012 – dosud - ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430- ředitelka školy
 • 1988 – 2012 - ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 - učitelka
 • 1987- 1988 – ZŠ Poděbradova, Strakonice – vychovatelka
 • 1985 – 1987 – ZvŠ Volyně – vychovatelka
 • 1985 – 1983 – SZŠm Mladá Boleslav – vychovatelka

Mgr. Dana Nováková (Koubová)koubova kopie

 • Absolventka PF UK Praha oboru Učitelství pro 1.st. ZŠ, SPgŠ oboru Učitelství mateřských škol v Prachaticích
 • Učitelka 1. stupně, metodik prevence sociálně patologických jevů
 • Absolventka akreditovaných kurzů MŠMT v oblasti osobnostního rozvoje (arteterapie, grafologie aj.), zdravého životního stylu, komunikačních dovedností a rozvoje kritického myšlení (RWCT, Respektovat a být respektován)v letech 1996 - 2010
 • Absolventka akreditovaného kurzu MŠMT cvičitele systému Jóga v denním životě v r. 2010/2011

 

JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D.  Mahdalickova

 

 • Vzdělání:
  • Právnická fakulta UK Praha 1978 – 1982
  • Státní rigorózní zkouška, tamtéž 1983
  • Pedagogická fakulta UP Olomouc 1995 – 1997
  • Právnická fakulta UK Praha, doktorské studium
   2007 – 2010, disertační práce „Trestně právní postih drogové kriminality“
 • Pracovní zkušenosti:
  • Státní orgány 1982 – 1993
  • VOŠ a Střední policejní škola MV v Holešově 1994 – 2005
  • Justiční akademie v Kroměříži 1998 – 2007, externě
  • Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství 2005 – 2007
  • Justiční akademie v Kroměříži 2007 – 2009, akademický pracovník
  • Právnická fakulta UP Olomouc 2009
  • VOŠ pedagogická a sociální Kroměříž od 2009
  • Právnická fakulta MU Brno od 2011
 • Publikační činnost:
  • Učební texty pro výuku práva pro VOŠ a SPŠ MV v Holešově a v Praze 2000, 2003
  • Učební texty (studijní opora) pro PF UP Olomouc 2004
  • Příspěvky do sborníků mezinárodních právních konferencí na PF MU Brno a PF UP Olomouc 2007, 2008, 2009
  • Odborná publikace „Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi“ 2011

PhDr. Vladislava ŠídlováVladka Sidlova

 • Absolventka FF Univerzity Karlovy v Praze - obor pedagogika - psychologie
 • Doktorát v oblasti filozofie, praxe v oblasti poradenské psychologie
 • Praxe - 36 let, výuka psychologie, pedagogiky, odborné praxe, sociální politiky, metod sociální práce a supervizního semináře na VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice; na obou školách několik let na pozici zástupkyně ředitele školy
 • Dosud aktivní jako vedoucí i oponent odborných prací studentů VOŠ a VŠ a jako lektor a garant řady odborných komisí a sekcí pro oblast celoživotního vzdělávání
 • Od r. 2005 lektorka NIDM MŠMT Praha pro oblast zájmového vzdělávání
 • Od r. 2007 členka Akreditační komise MPSV pro oblast vzdělávání v sociálních službách a celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků
 • Od r. 2011 externí spolupráce s VŠERS - projekt Vzdělávání pracovníků mateřských škol, se zvláštním zaměřením na děti s obtížemi chování
 • Od r. 2013 externí práce pro Fond dalšího vzdělávání Praha - projekt "Podpora kvality v kvalifikačním a celoživotním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách"

 

MgA. František Oplatek

 

MgA Oplatek 2

Vzdělání a kvalifikace:

 • Vystudoval Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací na hudební výchovu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích.
 • Aprobaci si rozšířil vystudováním Katedry výchovné dramatiky na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Zde obhájil magisterskou práci „Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základní školy s využitím metod dramatické výchovy.“
 • Působí 25. rokem jako učitel 1. stupně, dramatické výchovy a českého jazyka na základní škole v Bechyni.
 • Rovněž pracuje na ZUŠ v Jindřichově Hradci jako učitel Literárně dramatického oboru.
 • Působil jako člen pracovní skupiny učitelů v projektu „Spolupráce dětí 1. a 2. stupně při rozvoji čtenářské gramotnosti“.
 • V současné době lektoruje kurzy zaměřené na dramatickou výchovu, čtenářství a dětský přednes.
 • Působí také jako člen porot přehlídek a soutěží v oblasti dětského a studentského divadla a přednesu.

Mgr.  Eva Dvořáková

 

Vzdělání:

 • 1995-2000 - Pedagogická fakulta UK, M.D.Rettigové 4 Praha 1, Obor Speciální pedagogika - učitelství, zakončeno státní závěrečnou zkouškou logopedie-surdopedie
 • 1990-1994 - Gymnázium Česká, České Budějovice

Pracovní zkušenosti:

 • 2015-dosud - klinická logopedka - Privátní ambulance klinické logopedie, Městská poliklinika Týn nad Vltavou (diagnostika a terapie všech typů narušené komunikační schopnosti)
 • 2014-dosud - speciální pedagog – logoped v SPC, Mateřská škola, základní škola a střední škola pro děti s vadami sluchu, Riegrova, České Budějovice
 • 2008-2014 - klinická logopedka - Centrum ARPIDA o.s., České Budějovice (diagnostika a terapie všech typů narušené komunikační schopnosti)
 • 2006-2010 - klinická logopedka - Poliklinika Třeboň (diagnostika a terapie všech typů narušené komunikační schopnosti)
 • 2000-2006 - sociální pracovnice v SPC - Mateřská škola, základní škola a střední škola propro děti s vadami sluchu, Riegrova, České Budějovice
 • 2000-2004 - klinická logopedka - Městská poliklinika Týn nad Vltavou (diagnostika a terapie všech typů narušené komunikační schopnosti)
 • 1994-1995 - vychovatelka - Mateřská škola, základní škola a střední škola pro děti s vadami sluchu, Riegrova, České Budějovice

Ing. Václav Malina Malina v rozhlase

Dosažené vzdělání:

 • 1993 Vysoká škola ekonomická v Praze (státní závěrečná zkouška)
  Fakulta řízení, obor automatizované systémy řízení v ekonomice

Praxe:

 • 2004 – 2018 Český rozhlas, Centrum zpravodajství - Redaktor, reportér
 • 1999 – 2003 Volný novinář
  (externě Rádio Frekvence 1 – jihočeský zpravodaj, Radniční list města Prachatice, Jihočeské listy, časopis JIH - šéfredaktor...), tvorba autorského pořadu Šrumec pro kabelovou TV v Prachaticích, Volarech a Volyni
 • Od r. 2003 externí spolupráce s ČTK (fotografie osobností)
 • 1996 – 1998 MaFra, a. s. (MF Dnes České Budějovice) - Redaktor
 • 1995 – 1996 1. zemská a. s. Praha (Zemské noviny, ZN noviny) - Redaktor
 • 1994 Vydavatelství Vltava (Listy Prachaticka) - Redaktor
 • 1992 – 1994 Městský úřad Prachatice - Kontrolor živnostenského úřadu
 • 1990 – 1992 Úřad práce v Prachaticích - Odborný referent
 • 1985 – 1990 Podnik výpočetní techniky Prachatice - Samostatný operátor počítače, odborný provozně technický pracovník

Výstavy fotografií:

 • Čechové (ke příležitosti vzniku československého státu, sto portrétů významných osobností s jejich podpisy)
 • Revers (sociální fotografie, spolu s J. Štreitem, F. Dostálem a dalšími)
 • Design v přírodě
 • 1+2 na přelomu tisíciletí (spolu s Milanem Schelingerem a Ivanem Mládkem)

Vydané knihy:

 • Všechny cesty vedou na jih (tři díly v letech 2000, 2002 a 2009)
 • Rybníkářství na Novohradsku (2004)

 

Mgr. Marcela Haspeklováhaspeklova

 • Vysokoškolské vzdělání na PF UK Praha obor český jazyk-občanská nauka, na PF JU České Budějovice obor anglický jazyk - hudební výchova
 • Pedagogická praxe 23 let
 • Interní vyučující anglického jazyka na VOŠ sociální a SPgŠ v Prachaticích od r.1991 do současnosti
 • Absolventka akreditovaného semináře MŠMT "Výuka anglického jazyka pro předškoláky" v Praze
 • Vedoucí divadelního souboru DUTAM Prachatice

sona kabelova

Mgr. Ing. Soňa Kabelová

 • Vysokoškolské vzdělání (Vysoká škola zemědělská provozně ekonomická fakulta v Českých Budějovicích a doplňkové kombinované pedagogické studium VŠZ PEF Č.Budějovice), distanční studium německý jazyk a literatura na PF UK Praha
 • Pedagogická praxe 17 let
 • Interní vyučující německého jazyka na VOŠ sociální a SPgŠ v Prachaticích od roku 1999 do současnosti
 • Absolventka metodického kurzu akreditovaného MŠMT pro výuku německého jazyka na mateřských školách SPIEL MIT! Hraj s námi
 • Absolventka sebepoznávacích seminářů a kurzu etické výchovy na FF UK Praha

 

stejskalMgr. Jiří Stejskal

 • Interní vyučující na VOŠS a SPgŠ v Prachaticích /výtvarná výchova s metodikou a výtvarná specializace/
 • Z pověření MŠMT se podílel na tvorbě sylabů k předmětu výtvarná výchova pro SPgŠ a pro obor Učitelství mateřských škol na PF JU v Českých Budějovicích.
 • Samostatně vystavuje, věnuje se kresbě, malbě, užité i počítačové grafice a prostorovému vytváření.

 

Václav Kořínek

vaclav-korinek

 • Absolvent 1996 výcvikového studia krizové intervence v RIAPS Praha, profesionální hudebník v divadelních a hudebních klubech v Praze, moderátor v radiích Delta Mladá Boleslav a Bonton Praha
 • Vedoucí relaxačního studia a pracovník krizové intervence na Lince důvěry a v centru psychoterapie v Mladé Boleslavi
 • V letech 1998-2000 pořádá kulturní a vzdělávací programy muzikoterapie v rámci lektorské a poradenské činnosti v různých typech škol, ústavech a centrech pro mentálně a tělesně postižené
 • Od r. 2000 herec a autor hudebních představení divadla Lyra Pragensis Praha - (režie, scénář a hudba), zpěvák, hráč na etnické nástroje
 • Realizuje hudební workshopy a semináře pro dospělé s mezinárodní účastí - interaktivní program " Doktor Rytmus", pravidelně realizované semináře pro " Univerzitu 3.věku" a Akma klub v Mladé Boleslavi, realizátor hudebních dílen prožitkového charakteru (spojeno s tvorbou dřevěných rytmických nástrojů a jejich využití pro fyzické uvolnění)
 • Samostatné koncerty a výstavy, spoluautor prezentačních a dokumentárních materiálů dobrovolnických programů (kamera, hudba, režie)
 • Pobyt v USA v Arizoně a v Kalifornii - dokumentaristická práce v rámci programu Dobrovolníci v nemocnici v ČR
 • Hudební dramaturgie DAMU, textařská práce - Crazy Love, Svět se zbláznil - CD Lenka Filipová, české texty k titulním skladbám dětských kreslených filmů USA (Princezna ze zámku, Wendy a Casper), texty ke všem vlastním skladbám aj.

Účast na projektech :

 • Projekt volnočasových aktivit jako prevence kriminality pro mládež - Linka důvěry a centrum psychoterapie Ml.Boleslav
 • Účast v projektu "Interaktivní prázdniny" pro Kliniku dětské onkologie FN Motol v Praze (realizátor agentura AIK Press a Klub Interaktivního Domu,o.p.s.)
 • Účast v projektu "Indiánské prázdniny" ve FN Motol v Praze (realizátor agentura AIK Press a Klub Interaktivního Domu, o.p.s.) - hudba, videodokument Kruh života
 • Celostátní festival tvořivé činnosti ÚSP - tvorba a realizace hudebně tanečního programu pro skupinu mentálně postižených klientů Centra pro zdravotně postižené při ÚSP v Ml.Boleslavi
 

 

Mgr. Dagmar Mega

dagmar mega

 

Vzdělání:

 • 1992 - 1999 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
  obor germanistika-filozofie

 • 2010 - Koučing, koučovací výcvik pro pracovníky s mládeží

 • 2012 - Rodičovská edukativné terapie – akreditovaný psychologický výcvik pro psychology, psychoterapeuty a profesionály pracující s rodinami a dětmi

 • 2013 - Výcvik pro trenéry kognitivních funkcí - Kurz a výcvik pro vedení kurzů rozvoje paměti, soustředění, řečových schopností, logického uvažování a prostorové orientace, výcvik k osobnímu trenérovi kognitivních funcí

 • 2014 - Série akreditovaných kurzů a výcviků: Mediační techniky pro lektory - příprava pro mediátory - Úvod do krizové intervence, Inkluzivní techniky týmové práce pro lektory
 • 2014 - Choreografie rozhovoru - akreditovaný kurz – psychologický výcvik pro vedení terapeutického rozhovoru
 • 2015 - Série pracovních stáží Velká Británie – Bridgwater College a Worcester snoezelen – Projekt Erasmus+ VET – Vocational training for learning dificulties – inkluze a práce s lidmi se specifickými potřebami

 • 2016 - Série studijních návštěv v Rakousku, Velká Británii a Španělsku – projekt Inspiration 4 Inclusion, Erasmus+mládež - partneři Fun&Learn, YMCA, Asociacion Mundus – diversity management & inclusion of young people

Pracovní zkušenosti:

 • 2015 - dosud - dlouhodobá spolupráce s 3lobit o.z. – poradenství a vzdělávání pro rozvoj smyslového vnímání a kognitivních funkcí, působnost pro ČR, lektorská spolupráce se Zřetel, s.r.o. Brno, Active Brain, s.r.o. Brno

 • 2014 - 2016 - Koordinátor a odborný garant Programu stáží odborného vzdělávání E+ pro AKROPOLIS, o.s. (mobility lektorů do Velké Británie, mobility pracovníků s mládeží)

 • 2011 - dosud - Regionální konzultant programu Mládež v akci pro Zlínský kraj – nyní program Erasmus+ mládež

 • 2009 - 2015 - vedoucí centra AKROPOLIS (rodinné, vzdělávací a dobrovolnické centrum)

Lektorské zkušenosti:

 • 2016 – kurz Snoezelen s dětmi, 3lobit o.z. Bratislava

 • 2015 – 2016 – kurzy Úvod do práce v multisenzorickém prostředí snoezelen, Tvorba MSE snoezelen, Zřetel,s.r.o. Brno

 • 2015 - FDV MPSV – tréning paměti a zlepšení soustředění v JM kraji

 • 2015 – 2016 – kurzy Speciálně pedagogických a podůrných metod v multisenzorickém prostředí (snoezelen) – NÚV, Praha

 • 2014 – 2015 – lektor finanční gramotnosti “Gramotnost není jenom čtení” - vzdělávání v obcích ZlK, Akropolis,o.s.

 • 2014 – 2015 – školení “Lektor aktivit v multisenzorickém prostředí” - Akropolis, o.s., Národní ústav vzděláváni (MŠMT)

 • 2013 – série školení pro management firmy Bosh Diesel s.r.o.- Realcoaching

 • 2013 – série školení gender problematiky pro vedoucí pracovnice nemocnic skupiny AGEL

 • 2012- 2015 série kurzů Gesto – Genderové stereotypy – jak na ně?

 • 2012 – lektor a metodik - mezinárodní školící kurz Snoezelen&painting

 • 2012 – 2015 workshop pro zaměstnavatele – Úvod do genderu, série kurzů Mosty – gender, rovné příležitosti a slaďování

 • 2011 – lektor a metodik - mezinárodní školící kurz – snoezelen a dramaterapie

 • 2009 – 2011 Motivační blok k přípravě na zaměstnání a kurz Přípravy na zaměstnání – celkem 4 výukové běhy

doc. Jaroslav Vančát

 • vystudoval výtvarnou výchovu s češtinou na FF UK v Praze (učitelé Miroslav Lamač, Zdeněk Sýkora)
 • doktorát na FSV UK v Praze – mediální studia, docentura na katedře výtvarné kultury PedF UJEP v Ústí nad Labem
 • zabývá se teorií výtvarné výchovy, výtvarného umění, vizuální stránkou digitálních technologií, v poslední době teorií kreativity
 • je předsedou České sekce INSEA (International Society for Education through Art), spoluautorem Rámcového programu vzdělávání pro výtvarnou výchovu na základním stupni a na středních školách
 • vydal monografie Tvorba vizuálního zobrazení (Karolinum Praha 2000) a Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě (Karolinum Praha 2009)
 • učí na Fakultě humanitních studií UK v Praze, v kreativním modulu bakalářského studia, dále na KVK FPE ZČU Plzeň a VŠUP Praha.
 • aktivně se zabývá výtvarnou tvorbou, stál u vzniku českého videoartu

svejdaProf. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c.

 

 • Vysokoškolské vzdělání: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, promoce 1969, téma diplomové práce: Moderní technické prostředky ve výuce na ZDŠ
 • Postgraduální studium: 1974 – 1977 Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, Pedagogická fakulta UJEP v Brně, Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích (fyzika, občanská nauka, technická výchova).
 • Doktorské studium: Rigorózní zkouška (PaedDr.), Pedagogická fakulta v Hradci Králové 1983.
 • Kandidátská dizertace: Filozofická fakulta UK v Praze, 1988 (CSc.), téma dizertační práce: „K problematice materiálně didaktických prostředků výuky, otázky jejich využívání a tvorby na vybraných školách v Jihočeském kraji“.
 • Habilitační práce: Pedagogická fakulta v Nitře, 1994 (doc.), téma habilitační práce: „Didaktická technologie v systému vzdělávání na pedagogických fakultách
 • Obor:Teória vyučovania predmetov všeobecno – vzdelávacej a odbornej povahy – didaktická technológia“.
 • Inaugurační přednáška: Univerzita Konstantina Filosófa v Nitre 2001, téma: „Mezinárodní komparace Technologie vzdělávání v evropských doktorských postgraduálních studiích“.
 • Jmenován profesorem: 21. 3. 2002
 • Doctor honoris causa: 8. 2. 2010
 • Lektor seminářů: Mediální výchova ve školní praxi

tancerova kopieSimona Tancerová

 

 • 1992 ukončila Střední zdravotní školu (Všeobecná sestra)
 • 1992-1996 studium jazyků – Skotsko, Francie
 • 1996-2001 4-leté studium na fakultě Přírodních Terapií, Austrálie, Sydney (Collegue of Natural therapies)
 • 2000 ukončila kurz "Kijóga trenér" a "Zenshiatsu masér"
 • 2007 - 2010 studium Tradiční čínské medicíny, Praha (Škola čtyřech dovedností)
 • Od r. 2001 vede kurzy KI jógy v Č.Budějovicích /studio Patifo, Olma, Beseda/
 • Od r. 2012 vede hodiny KI jógy i v Č.Krumlově /městské divadlo/

Mgr. Vladimíra Kunešovávladimira kunesova

 • Vysokoškolské vzdělání na FF UK Praha obor výtvarná výchova-český jazyk, výtvarný pedagog a středoškolská učitelka na SPgŠ a Gymnáziu v Prachaticích, nyní v důchodu
 • Věnuje se malbě, tvorbě tapisérií, užité tvorbě
 • Samostatné výstavy

 

 Petr Janíčekjanicek

 • s rodinnými financemi pomáhá lidem od roku 1993
 • v profesi finančního poradce radí lidem, jak co nejlépe pracovat s penězi
 • radí, jak vytvářet a ochraňovat osobní a rodinné bohatství
 • typickými klienty jsou živnostníci, střední a top management firem, vyšší státní úředníci, manažeři a majitelé soukromých firem
 • web: www.petrjanicek.cz

Petra ŠrámkováPetra Sramkova

 

 • Vzdělání:
  • 2008-2011: Vyšší odborná škola sociální, Prachatice
   – obor sociální práce
  • 2004-2008: Střední pedagogická škola, Prachatice
   – obor předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Pracovní zkušenosti:
  • současnost – zdravotnická instruktorka Českého červeného kříže  
   Český červený kříž ukázal, jak pomoci zraněným
  • únor 2013 – současnost – finanční koncipient Partners Marketu Český Krumlov
  • leden 2012 – prosinec 2013 – pracovník v sociálních službách v Centru Bazalka o.p.s.
  • leden 2010 – leden 2011 – ředitelka úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže Prachatice

Mgr. Roman Musil

Absolvent FFUK, oboru pedagogika, se zaměřením na pedagogiku osobnostně sociálního rozvoje.

Od roku 1992 působí v SPgŠ Beroun. Vyučuje předměty pedagogika, sociální komunikace, dramatická výchova, dramatická výchova specializace (v rámci specializace DV vytvořil řadu divadelních inscenací a natočil několik filmů).
Od roku 2001 externě vyučuje v PedFUK v Praze předměty dramatická výchova a sociální komunikace.
Ve své výuce a v seminářích se věnuje především:

 • Sociální a pedagogické komunikaci (sociální percepci, nonverbální komunikaci, komunikaci učitele se žáky)
 • Rétorice (technikám jak mluvit s lidmi a k lidem)
 • Pedagogickým a lektorským dovednostem (jak vést vyučovací hodinu s přihlédnutím k osobnosti žáka apod.)
Semináře vede převážně praktickou zážitkovou formou (her a cvičení), která je doplněna teoretickými poznatky.
Semináře jsou určeny zejména učitelům MŠ, ZŠ a SŠ, kteří chtějí přemýšlet nad osobností žáka a využívat aktivní metody vyučování, jež vedou k aktivnímu učení.
Semináře probíhají ve 4 hodinových nebo 8 hodinových blocích.

 

Štěpánka Tresslovástepanka tresslova

 

 • Vzdělání a odborné kurzy:
  • 2014: seminář Artefiletika Nové Hrady
  • 2013: duchovní školení - energie Reiki, práce s kyvadlem
  • 2012: relaxační aromatické masáže (Dr. Hádek), České Budějovice
  • 2012: seminář EFT terapie, Praha
  • 2011: rekvalifikační kurz Poradce pro výživu, Praha
  • 2011: zasvěcení Reiki I. a Reiki II.
  • 1986 - 1990: Gymnázium Kaplice

Certifikáty (klikněte pro zvětšení)

 

 • Pracovní zkušenosti:
  • 2014 - dosud: poradce pro psychickou a fyzickou kondici klientů - Salón Freya 
  • 2012 - dosud: pracovnice pro obchod "Ráj chovatele", Zliv
  • 2011 - dosud: poradce pro výživu a další služby
  • 2006 - 2009: mateřská dovolená
  • 2001 - 2006: ČSAD Jihotrans České Budějovice - fakturantka, zástupce asistentky ředitele
  • 2001: Sarfert Kaplice - expediční pracovnice
  • 1999 - 2001: Policie ČR - provozovna Malonty
  • 1998 - 1999: Hotel Sport Kaplice
  • 1990 - 1991: Restaurace v Malontech
  • 1990: ZŠ a MŠ Malonty - vychovatelka ve školní družině, učitelka v MŠ

majerovaIng. Markéta Majerová

 • Absolventka kurzů detoxikační medicíny dle MUDr. J. Jonáše, stáže u našich předních odborníků působících v oboru detoxikační medicína
 • Věnuje se esoterickým vědám, zdravému životnímu stylu, umění
 • Osvědčení 1. stupně o absolvování kurzu "Práce s přístrojem Salvia"
 • Absolventka JU v Českých Budějovicích, obor obchodně- podnikatelský, inženýrské studium

 

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop